Administració financera i tributària

Pressupost inicial / hab.

32,95 €

Pressupost inicial

1,5 M€

% execució

132,07 %
Despesa real són 1,99 M€

% sobre el total del press.

3,84 %

Mitjana despesa provincial

1,67 M€

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou totes les despeses corresponents a l'administració financera de l'entitat local.
 S'imputaran les despeses generals dels serveis d'economia i hisenda; planificació i pressupostos i fiscalitat; control intern i comptabilitat i comptes generals; gestió de la tresoreria; gestió del patrimoni, comptabilitat patrimonial i rendició de comptes; gestió, inspecció i recaptació de tributs, formació i actualització de padrons fiscals; òrgans de resolució de reclamacions economicoadministratives i de defensa al contribuent i altres despeses relacionades amb l'activitat econòmica i financera de l'entitat.
 Així mateix s'inclouen les despeses referents a la construcció, millora i conservació, inclosa l'adquisició de terrenys i d'edificis oficials d'ús múltiple.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Política econòmica i fiscal 19,67% 295.713 €
Gestió del sistema tributari 15,41% 231.655 €
Gestió del patrimoni 46,19% 694.392 €
Gestió del deute i de la tresoreria 18,73% 281.541 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 39,95% 600.495 €
Despeses corrents en béns i serveis 50,61% 760.806 €
Despeses financeres 6,12% 92.000 €
Inversions reals 3,33% 50.000 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es