23
Set
12:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Comissió Especial de Comptes de la Diputació

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues