24
Mar
10:00
Agenda de Pilar Díaz Romero

Reunió de l'Òrgan Col·legiat de Catàleg de la Direcció de Relacions Internacionals 2022

Assistents

Pilar Díaz Romero

Alcaldessa d’Esplugues