Habitatge

Despesa pres. / hab.

1,98 €

Despesa pressupostada

90.532 €

% execució

265,23 %
Despesa real són 240.114,03 €

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

520.306,64 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 93,37% 84.532 €
Conservació i rehabilitació de l'edificació 6,63% 6.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 93,37% 84.532 €
Transferències de capital 6,63% 6.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es