Habitatge

Despesa pres. / hab.

10,13 €

Despesa pressupostada

469.768 €

% execució

No disp.
L'any passat 61,60 %

% sobre el total del press.

1,02 %

Mitjana despesa provincial

783.570,41 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 82,97% 389.768 €
Conservació i rehabilitació de l'edificació 17,03% 80.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,75% 139.768 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,39% 30.000 €
Transferències corrents 10,64% 50.000 €
Inversions reals 53,22% 250.000 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es