Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

121,83 €

Despesa pressupostada

5,6 M€

% execució

No disp.
L'any passat 94,66 %

% sobre el total del press.

11,72 %

Mitjana despesa provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Clavegueram 7,22% 403.695 €
Recollida, gestió i tractament de residus 18,88% 1,1 M€
Neteja viària 51,11% 2,9 M€
Cementiri i serveis funeraris. 1,52% 84.903 €
Enllumenat públic 21,27% 1,2 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,05% 506.009 €
Despeses corrents en béns i serveis 75,25% 4,2 M€
Inversions reals 15,70% 877.875 €