Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

299,57 €

Despesa pressupostada

13,75 M€

% execució

94,91 %
Despesa real són 13,05 M€

% sobre el total del press.

28,81 %

Mitjana despesa provincial

628.983,9 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,46% 200.569 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,69% 1,33 M€
Material, subministraments i d'altres 87,97% 12,09 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,88% 121.360 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es