Assistència social primària

Despesa pres. / hab.

74,64 €

Despesa pressupostada

3,46 M€

% execució

97,13 %
Despesa real són 3,36 M€

% sobre el total del press.

7,53 %

Mitjana despesa provincial

2,83 M€

Sobre aquesta partida

acció social

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Serveis socials i promoció social.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,16% 1,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 35,73% 1,24 M€
Transferències corrents 27,11% 937.793 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es