Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

160,39 €

Pressupost inicial

7,49 M€

% execució

166,10 %
Despesa real són 12,44 M€

% sobre el total del press.

19,48 %

Mitjana despesa provincial

5,32 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,26% 318.982 €
Educació 29,38% 2,2 M€
Cultura 40,17% 3,01 M€
Esport 26,19% 1,96 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 24,79% 1,86 M€
Despeses corrents en béns i serveis 38,37% 2,87 M€
Transferències corrents 23,42% 1,75 M€
Inversions reals 13,42% 1 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es