Esport

Pressupost inicial / hab.

42,01 €

Pressupost inicial

1,96 M€

% execució

297,63 %
Despesa real són 5,84 M€

% sobre el total del press.

5,10 %

Mitjana despesa provincial

743.861,75 €

Sobre aquesta partida

Aquesta política de despesa inclou les originades pels serveis a què es refereix la seva denominació, com ara promoció i difusió esportiva, despeses de creació, conservació i funcionament dels edificis destinats a piscines, instal·lacions esportives de tot tipus o qualsevol altra actuació directament relacionada amb l'esport o la política esportiva de la respectiva entitat local.
 Les despeses incloses en el grup de programes d'administració general correspondran a activitats dirigides a la planificació, coordinació, control, organització, gestió administrativa i desenvolupament de funcions de suport dels diferents centres directius que integren la política de despesa.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general d'esports 14,16% 277.705 €
Promoció i foment de l'esport 34,46% 675.952 €
Instal·lacions esportives 51,38% 1,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 18,04% 353.852 €
Despeses corrents en béns i serveis 24,00% 470.805 €
Transferències corrents 17,47% 342.572 €
Inversions reals 40,49% 794.101 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es