Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

162,28 €

Pressupost inicial

7,4 M€

% execució

97,79 %
Despesa real són 7,24 M€

% sobre el total del press.

18,92 %

Mitjana despesa provincial

5,24 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 5,78% 427.844 €
Educació 31,15% 2,31 M€
Cultura 43,06% 3,19 M€
Esport 20,01% 1,48 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,97% 2,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,66% 3,38 M€
Transferències corrents 21,90% 1,62 M€
Inversions reals 3,47% 256.843 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es