Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

194,28 €

Pressupost inicial

9,07 M€

% execució

No disp.
L'any passat 104,06 %

% sobre el total del press.

20,82 %

Mitjana despesa provincial

6,58 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,43% 401.774 €
Educació 28,69% 2,6 M€
Cultura 40,15% 3,64 M€
Esport 26,73% 2,42 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 22,93% 2,08 M€
Despeses corrents en béns i serveis 48,06% 4,36 M€
Transferències corrents 16,94% 1,54 M€
Inversions reals 12,07% 1,09 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es