Sanitat

Pressupost inicial / hab.

8,61 €

Pressupost inicial

401.774 €

% execució

No disp.
L'any passat 75,23 %

% sobre el total del press.

0,92 %

Mitjana despesa provincial

227.442,04 €

Sobre aquesta partida

En aquesta política de despesa s'inclouen les despeses que tenen per objecte la prevenció i curació de malalties, així com el manteniment d'un estat d'immunitat sanitària en la població. Queden compreses les despeses destinades a la creació, construcció, equipament i funcionament d'hospitals, clíniques i sanatoris de qualsevol naturalesa, cases de socors, dispensaris, farmacioles d'urgència, balnearis, laboratoris d'anàlisi, així com els seus serveis complementaris, entre els quals cal citar ambulàncies; serveis de salut pública; control i subministrament de medicaments i productes sanitaris; higiene pública; laboratoris d'anàlisis agroalimentaris; actuacions de seguretat alimentària; campanyes de desinfecció, desinsectació o desratització, i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció de la salubritat pública 93,53% 375.774 €
Hospitals, serveis assistencials, centres de salut 6,47% 26.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,53% 166.845 €
Despeses corrents en béns i serveis 52,41% 210.554 €
Transferències corrents 6,07% 24.375 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es