Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

187,08 €

Pressupost inicial

8,82 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

18,61 %

Mitjana despesa provincial

5,3 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,93% 435.267,1 €
Educació 32,31% 2,85 M€
Cultura 43,31% 3,82 M€
Esport 19,44% 1,72 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,24% 2,4 M€
Despeses corrents en béns i serveis 56,15% 4,95 M€
Transferències corrents 16,61% 1,47 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es