Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

233,47 €
Pressupost actual / hab.: 231,66 €

Pressupost inicial

10,84 M€
Pressupost actual: 10,84 M€

% execució

No disp.
L'any passat

% sobre el total del press.

21,06 %

Mitjana despesa provincial

6,88 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,84% 416.346,66 €
Educació 35,07% 3,8 M€
Cultura 40,51% 4,39 M€
Esport 20,59% 2,23 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 21,90% 2,37 M€
Despeses de personal 21,90% 2,37 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,60% 6,35 M€
Despeses corrents en béns i serveis 58,60% 6,35 M€
Transferències corrents 15,79% 1,71 M€
Transferències corrents 15,79% 1,71 M€
Inversions reals 3,14% 340.000 €
Inversions reals 3,14% 340.000 €
Transferències de capital 0,57% 62.016 €

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es