Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 4.066.356 € 87 € 10,58 %
Serveis públics bàsics 14.445.916 € 309 € 37,58 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.919.109 € 84 € 10,19 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 7.488.125 € 160 € 19,48 %
Actuacions de caràcter econòmic 879.974 € 19 € 2,29 %
Actuacions de caràcter general 7.643.991 € 164 € 19,88 %
Total 38.443.471 € 823,43 €

Cerca una partida específica