Transferències corrents

Pressupost inicial / hab.

286,74 €

Pressupost inicial

13,39 M€

% execució

92,95 %
Ingrés real són 12,44 M€

% sobre el total del press.

34,82 %

Mitjana ingrés provincial

11,55 M€

Sobre aquesta partida

Ingressos de naturalesa no tributària, percebuts per les entitats locals sense contraprestació directa per part d'aquestes, destinats a finançar operacions corrents. Per conceptes i subconceptes, es diferenciaran les transferències en funció dels agents que les concedeixen. Així mateix, es diferenciaran les que tinguin caràcter finalista.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De l'Administració de l'Estat 67,23% 9 M€
De comunitats autònomes 24,61% 3,29 M€
D'entitats locals 7,97% 1,07 M€
D'empreses privades 0,15% 20.000 €
De famílies i institucions sense ànim de lucre 0,04% 5.000 €
De l'exterior 0,01% 1.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es