Actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

18,94 €

Despesa pressupostada

877.740 €

% execució

No disp.
L'any passat 114,21 %

% sobre el total del press.

1,91 %

Mitjana despesa provincial

2,2 M€

Sobre aquesta partida

S'integren en aquesta àrea les despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouran també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 51,16% 449.069 €
Transport públic 36,68% 321.980 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 12,16% 106.691 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 19,81% 173.885 €
Despeses corrents en béns i serveis 27,79% 243.914 €
Transferències corrents 52,40% 459.941 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es