Altres actuacions de caràcter econòmic

Despesa pres. / hab.

2,30 €

Despesa pressupostada

106.691 €

% execució

No disp.
L'any passat 100,41 %

% sobre el total del press.

0,23 %

Mitjana despesa provincial

589.487,44 €

Sobre aquesta partida

Comprèn les despeses de gestió, funcionament, suport, subministrament i promoció dels serveis de telecomunicacions, de la Societat de la Informació, de la gestió del coneixement i altres de naturalesa anàloga; mitjans de comunicació, producció i difusió de programes audiovisuals, administració electrònica, oficines d'atenció i defensa al consumidor; així com les transferències a altres agents per al compliment d'aquests fins.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Societat de la informació 56,56% 60.344 €
Protecció dels consumidors i usuaris 43,44% 46.347 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 41,10% 43.847 €
Despeses corrents en béns i serveis 2,34% 2.500 €
Transferències corrents 56,56% 60.344 €

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es