Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

17,14 €

Pressupost inicial

799.989 €

% execució

70,87 %
Ingrés real són 566.946,43 €

% sobre el total del press.

2,08 %

Mitjana ingrés provincial

745.375,65 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 8,01% 64.076 €
Interessos de dipòsits 37,50% 300.000 €
Rendes de béns immobles 3,75% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 15,00% 120.000 €
Altres ingressos patrimonials 35,74% 285.903 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es