Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,24 €

Pressupost inicial

196.670 €

% execució

100,21 %
Ingrés real són 197.082,91 €

% sobre el total del press.

0,41 %

Mitjana ingrés provincial

487.027,97 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 0,08% 160 €
Interessos de dipòsits 15,25% 30.000 €
Rendes de béns immobles 15,26% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 42,71% 84.000 €
Altres ingressos patrimonials 26,69% 52.500 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es