Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

4,73 €
Pressupost actual / hab.: 4,73 €

Pressupost inicial

221.010 €
Pressupost actual: 221.010 €

% execució

41,83 %
Ingrés real són 92.454,43 €

% sobre el total del press.

0,51 %

Mitjana ingrés provincial

308.219,35 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 3,62% 8.000 €
Interessos de dipòsits 6,79% 15.000 €
Rendes de béns immobles 13,58% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 40,72% 90.000 €
Altres ingressos patrimonials 35,29% 78.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es