Productes de concessions i aprofitaments especials

Pressupost inicial / hab.

1,50 €

Pressupost inicial

70.000 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 70.000 €

% sobre el total del press.

0,18 %

Mitjana ingrés provincial

303.468,81 €

Sobre aquesta partida

Ingressos obtinguts de drets d'investigació o explotació atorgats per les entitats locals i, en general, els derivats de tot tipus de concessions i aprofitaments especials que aquestes puguin percebre, distingint els que consisteixin en una suma a tant alçat dels que consisteixin en un cànon periòdic o una altra modalitat.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
De concessions adm. amb contraprestació periòdica 34,29% 24.000 €
Dret de superfície amb contraprestació periòdica 51,43% 36.000 €
Dret de superfície amb contraprest. no periòdica 14,29% 10.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es