Ingressos patrimonials

Pressupost inicial / hab.

10,44 €

Pressupost inicial

487.163 €

% execució

100,00 %
Ingrés real són 487.163 €

% sobre el total del press.

1,27 %

Mitjana ingrés provincial

272.853,99 €

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos procedents de rendes del patrimoni de les entitats locals i els seus organismes autònoms: Interessos de títols, valors, de dipòsits, dividends i participacions en beneficis, rendes de béns immobles, productes de concessions i aprofitaments especials, etc.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Interessos de bestretes i préstecs concedits 9,73% 47.418 €
Interessos de dipòsits 20,53% 100.000 €
Rendes de béns immobles 6,16% 30.010 €
Productes de concessions i aprofitaments especials 14,37% 70.000 €
Altres ingressos patrimonials 49,21% 239.735 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es