Inversions reals

Pressupost inicial / hab.

136,65 €
Pressupost actual / hab.: 412,83 €

Pressupost inicial

6,27 M€
Pressupost actual: 18,88 M€

% execució

22,03 %
Despesa real són 4,16 M€

% sobre el total del press.

42,39 %

Mitjana despesa provincial

667.103,05 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses a realitzar directament per les entitats locals o els seus organismes autònoms destinats a la creació d'infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter amortitzable. En general, seran imputables a aquest capítol les despeses previstes en els annexos d'inversions reals que s'uneixin als pressupostos generals de les entitats locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Inversions reposició infraest. i béns ús general 10,06% 631.039 €
Inversió nova associada a func. operatiu serveis 79,19% 4,97 M€
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis 6,36% 399.119 €
Despeses en inversions de caràcter immaterial 4,39% 275.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es