Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis

Despesa pres. / hab.

9,53 €

Despesa pressupostada

435.000 €

% execució

71,53 %
Despesa real són 311.142,63 €

% sobre el total del press.

1,11 %

Mitjana despesa provincial

230.179,92 €

Sobre aquesta partida

Ha de recollir les despeses de naturalesa idèntica a les de l'article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis», que siguin conseqüència de rehabilitació o de reposició, inclosos els que corresponguin a reparacions importants que suposin un increment de capacitat, rendiment, eficiència o allargament de la vida útil del bé. Les definicions dels elements a què es refereixen els diferents conceptes inclosos en el present article són idèntiques a les recollides en l'anterior article 62, «Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Terrenys i béns naturals 4,60% 20.000 €
Edificis i altres construccions 66,67% 290.000 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 28,74% 125.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es