En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.053,2 €

Despesa total

49,2 M€

Execució

107% del pressupost

Habitants

46.687

Deute

26,5 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.717.619 € 7.56 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.785.905 € 7.7 %
Habitatge i urbanisme 7.315.600 € 14.88 %
Benestar comunitari 3.887.694 € 7.91 %
Medi ambient 2.119.513 € 4.31 %
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20 € 0.0 %
Serveis socials i promoció social 2.910.639 € 5.92 %
Foment de l'ocupació 713.723 € 1.45 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 329.074 € 0.67 %
Educació 2.193.702 € 4.46 %
Cultura 7.390.641 € 15.03 %
Esport 6.162.350 € 12.53 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.431 € 0.78 %
Transport públic 318.000 € 0.65 %
Infraestructures 50.000 € 0.1 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 92.300 € 0.19 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 766.898 € 1.56 %
Serveis de caràcter general 4.904.243 € 9.97 %
Administració financera i tributària 845.500 € 1.72 %
Transferències a altres administracions públiques 1.285.608 € 2.61 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 setembre 2018.

Ingressos
114%
Despesa
107%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.850.010 € 361 € 34,27 %
Impostos indirectes 770.000 € 16 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.314.652 € 71 € 6,74 %
Transferències corrents 13.754.991 € 295 € 27,97 %
Ingressos patrimonials 905.629 € 19 € 1,84 %
Transferències de capital 3.821.083 € 82 € 7,77 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Passius financers 9.755.075 € 209 € 19,84 %
Total 49.171.460 € 1.053,22 €

Cerca una partida específica