En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 12 març 2023.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

2.108,15 €
Pressupost per habitant actual: 2.108,15 €

Pressupost inicial

98,34 M€
Pressupost actual: 98,34 M€

Execució

53% del pressupost actual

Habitants

46.649,0

Deute

26,52 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.717.619,00 € 3,95%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.785.905,00 € 4,02%
Habitatge i urbanisme 7.315.600,00 € 7,77%
Benestar comunitari 3.887.694,00 € 4,13%
Medi ambient 2.119.513,00 € 2,25%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20,00 € 0,00%
Serveis socials i promoció social 2.910.639,00 € 3,09%
Foment de l'ocupació 713.723,00 € 0,76%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 329.074,00 € 0,35%
Educació 2.193.702,00 € 2,33%
Cultura 7.390.641,00 € 7,85%
Esport 6.162.350,00 € 6,54%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.431,00 € 0,41%
Transport públic 318.000,00 € 0,34%
Infraestructures 50.000,00 € 0,05%
Altres actuacions de caràcter econòmic 92.300,00 € 0,10%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 766.898,00 € 0,81%
Serveis de caràcter general 4.904.243,00 € 5,21%
Administració financera i tributària 845.500,00 € 0,90%
Transferències a altres administracions públiques 1.285.608,00 € 1,37%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 12 març 2023.

Ingressos
114%
Despesa
53%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.850.010,00 € 361,21 € 34,27 %
Impostos indirectes 770.000,00 € 16,51 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.314.652,00 € 71,06 € 6,74 %
Transferències corrents 13.754.991,00 € 294,86 € 27,97 %
Ingressos patrimonials 905.629,00 € 19,41 € 1,84 %
Transferències de capital 3.821.083,00 € 81,91 € 7,77 %
Actius financers 20,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 9.755.075,00 € 209,12 € 19,84 %
Total 49.171.460,00 € 1.054,07 €