En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

1.054,07 €

Pressupost inicial

49,17 M€

Execució

107% del pressupost actual

Habitants

46.649,0

Deute

26,52 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.717.619 € 7,44%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.785.905 € 7,58%
Habitatge i urbanisme 7.315.600 € 14,65%
Benestar comunitari 3.887.694 € 7,78%
Medi ambient 2.119.513 € 4,24%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20 € 0,00%
Serveis socials i promoció social 2.910.639 € 5,83%
Foment de l'ocupació 713.723 € 1,43%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 329.074 € 0,66%
Educació 2.193.702 € 4,39%
Cultura 7.390.641 € 14,80%
Esport 6.162.350 € 12,34%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.431 € 0,77%
Transport públic 318.000 € 0,64%
Infraestructures 50.000 € 0,10%
Altres actuacions de caràcter econòmic 92.300 € 0,18%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 766.898 € 1,54%
Serveis de caràcter general 4.904.243 € 9,82%
Administració financera i tributària 845.500 € 1,69%
Transferències a altres administracions públiques 1.285.608 € 2,57%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
114%
Despesa
107%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 16.850.010 € 361 € 34,27 %
Impostos indirectes 770.000 € 16 € 1,57 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.314.652 € 71 € 6,74 %
Transferències corrents 13.754.991 € 295 € 27,97 %
Ingressos patrimonials 905.629 € 19 € 1,84 %
Transferències de capital 3.821.083 € 82 € 7,77 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Passius financers 9.755.075 € 209 € 19,84 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €