En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 30 juny 2019.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

1.054,07 €

Despesa total

49,17 M€

Execució

107% del pressupost

Habitants

46.649,0

Deute

26,52 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 3.717.619 € 7,56%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.785.905 € 7,70%
Habitatge i urbanisme 7.315.600 € 14,88%
Benestar comunitari 3.887.694 € 7,91%
Medi ambient 2.119.513 € 4,31%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20 € 0,00%
Serveis socials i promoció social 2.910.639 € 5,92%
Foment de l'ocupació 713.723 € 1,45%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 329.074 € 0,67%
Educació 2.193.702 € 4,46%
Cultura 7.390.641 € 15,03%
Esport 6.162.350 € 12,53%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 382.431 € 0,78%
Transport públic 318.000 € 0,65%
Infraestructures 50.000 € 0,10%
Altres actuacions de caràcter econòmic 92.300 € 0,19%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 766.898 € 1,56%
Serveis de caràcter general 4.904.243 € 9,97%
Administració financera i tributària 845.500 € 1,72%
Transferències a altres administracions públiques 1.285.608 € 2,61%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 30 juny 2019.

Ingressos
114%
Despesa
107%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.717.619 € 80 € 7,56 %
Serveis públics bàsics 17.108.712 € 366 € 34,79 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.624.382 € 78 € 7,37 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.075.767 € 344 € 32,69 %
Actuacions de caràcter econòmic 842.731 € 18 € 1,71 %
Actuacions de caràcter general 7.802.249 € 167 € 15,87 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €

Cerca una partida específica