Despeses corrents en béns i serveis

Pressupost inicial / hab.

252,54 €

Pressupost inicial

11,8 M€

% execució

103,81 %
Despesa real són 12,25 M€

% sobre el total del press.

30,12 %

Mitjana despesa provincial

573.464,83 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,14% 134.686 €
Reparacions, manteniment i conservació 8,49% 1 M€
Material, subministraments i d'altres 89,56% 10,57 M€
Indemnitzacions per raó del servei 0,21% 25.200 €
Despeses de publicacions 0,59% 70.000 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es