Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

277,55 €

Despesa pressupostada

12,69 M€

% execució

100,66 %
Despesa real són 12,78 M€

% sobre el total del press.

31,85 %

Mitjana despesa provincial

593.420,43 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,43% 181.946 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,16% 1,16 M€
Material, subministraments i d'altres 88,36% 11,22 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,04% 132.561 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es