Despeses corrents en béns i serveis

Despesa pres. / hab.

330,33 €
Estimació inicial: 327,17 €

Despesa pressupostada

15,42 M€
Estimació inicial: 15,27 M€

% execució

9,55 %
Despesa real són 1,47 M€

% sobre el total del press.

35,40 %

Mitjana despesa provincial

501.125,64 €

Sobre aquesta partida

Aquest capítol comprèn les despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de les entitats locals i els seus organismes autònoms que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Arrendaments i cànons 1,26% 192.338,88 €
Reparacions, manteniment i conservació 9,74% 1,49 M€
Material, subministraments i d'altres 87,98% 13,44 M€
Indemnitzacions per raó del servei 1,11% 168.940 €
Despeses de publicacions 0,87% 133.559 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es