Reparacions, manteniment i conservació

Despesa pres. / hab.

25,89 €

Despesa pressupostada

1,18 M€

% execució

119,73 %
Despesa real són 1,41 M€

% sobre el total del press.

3,02 %

Mitjana despesa provincial

627.049,04 €

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article les despeses de manteniment i conservació d'infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport i altre immobilitzat material, desglossades en els mateixos conceptes indicats en l'article 20, «Arrendaments».

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Infraestructures i béns naturals 35,29% 417.001 €
Edificis i altres construccions 44,04% 520.381 €
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge 1,82% 21.500 €
Elements de transport 4,49% 53.000 €
Mobiliari 1,51% 17.800 €
Equips per a processos d'informació 12,85% 151.800 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es