Producció de béns públics de caràcter preferent

Pressupost inicial / hab.

265,01 €

Pressupost inicial

12,37 M€

% execució

104,06 %
Despesa real són 12,87 M€

% sobre el total del press.

26,94 %

Mitjana despesa provincial

4,03 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 3,20% 396.075 €
Educació 20,19% 2,5 M€
Cultura 51,67% 6,39 M€
Esport 24,94% 3,09 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 15,85% 1,96 M€
Despeses corrents en béns i serveis 31,36% 3,88 M€
Transferències corrents 13,47% 1,67 M€
Inversions reals 39,32% 4,86 M€

Evolució

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es