Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

136,54 €

Despesa pressupostada

6,3 M€

% execució

102,63 %
Despesa real són 6,46 M€

% sobre el total del press.

15,98 %

Mitjana despesa provincial

3,27 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 4,05% 255.138 €
Educació 30,43% 1,92 M€
Cultura 42,89% 2,7 M€
Esport 22,63% 1,43 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 26,89% 1,69 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,98% 3,15 M€
Transferències corrents 23,13% 1,46 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es