Producció de béns públics de caràcter preferent

Despesa pres. / hab.

311,21 €

Despesa pressupostada

14,28 M€

% execució

78,91 %
Despesa real són 11,27 M€

% sobre el total del press.

29,93 %

Mitjana despesa provincial

4,52 M€

Sobre aquesta partida

Corresponen a aquesta àrea o grup totes les despeses que realitzi l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, esport, i, en general, tots aquells tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanitat 2,56% 365.813 €
Educació 18,02% 2,57 M€
Cultura 42,52% 6,07 M€
Esport 36,90% 5,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 16,03% 2,29 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,61% 3,66 M€
Transferències corrents 11,46% 1,64 M€
Inversions reals 46,91% 6,7 M€

Evolució

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es