En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 06 setembre 2018.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

820 €

Despesa total

38,3 M€

Execució

97% del pressupost

Habitants

46.667

Deute

22,5 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.156.818 € 10.86 %
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.443.350 € 9.0 %
Habitatge i urbanisme 5.248.444 € 13.72 %
Benestar comunitari 4.138.106 € 10.81 %
Medi ambient 1.239.803 € 3.24 %
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 231.400 € 0.6 %
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.170 € 0.01 %
Serveis socials i promoció social 2.866.175 € 7.49 %
Foment de l'ocupació 775.610 € 2.03 %
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 239.388 € 0.63 %
Educació 1.907.295 € 4.98 %
Cultura 2.629.478 € 6.87 %
Esport 1.268.704 € 3.32 %
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 436.833 € 1.14 %
Transport públic 310.000 € 0.81 %
Altres actuacions de caràcter econòmic 58.500 € 0.15 %
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 755.579 € 1.97 %
Serveis de caràcter general 4.744.648 € 12.4 %
Administració financera i tributària 2.248.662 € 5.88 %
Transferències a altres administracions públiques 1.565.600 € 4.09 %

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 06 setembre 2018.

Ingressos
113%
Despesa
97%

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 18.605.000 € 399 € 48,62 %
Impostos indirectes 700.000 € 15 € 1,83 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 2.702.878 € 58 € 7,06 %
Transferències corrents 12.552.051 € 269 € 32,80 %
Ingressos patrimonials 487.163 € 10 € 1,27 %
Transferències de capital 1.644.461 € 35 € 4,30 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 1.575.000 € 34 € 4,12 %
Total 38.266.563 € 819,99 €

Cerca una partida específica