En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

819,99 €
Pressupost per habitant actual: 819,99 €

Pressupost inicial

38,27 M€
Pressupost actual: 38,27 M€

Execució

97% del pressupost actual

Habitants

46.667

Deute

22,53 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.156.818,00 € 10,86%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.443.350,00 € 9,00%
Habitatge i urbanisme 5.248.444,00 € 13,72%
Benestar comunitari 4.138.106,00 € 10,81%
Medi ambient 1.239.803,00 € 3,24%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 231.400,00 € 0,60%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.170,00 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 2.866.175,00 € 7,49%
Foment de l'ocupació 775.610,00 € 2,03%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 239.388,00 € 0,63%
Educació 1.907.295,00 € 4,98%
Cultura 2.629.478,00 € 6,87%
Esport 1.268.704,00 € 3,32%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 436.833,00 € 1,14%
Transport públic 310.000,00 € 0,81%
Altres actuacions de caràcter econòmic 58.500,00 € 0,15%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 755.579,00 € 1,97%
Serveis de caràcter general 4.744.648,00 € 12,40%
Administració financera i tributària 2.248.662,00 € 5,88%
Transferències a altres administracions públiques 1.565.600,00 € 4,09%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
113%
Despesa
97%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 14.558.591,00 € 311,97 € 38,05 %
Despeses corrents en béns i serveis 11.621.852,00 € 249,04 € 30,37 %
Despeses financeres 813.818,00 € 17,44 € 2,13 %
Transferències corrents 4.617.096,00 € 98,94 € 12,07 %
Inversions reals 3.177.461,00 € 68,09 € 8,30 %
Transferències de capital 42.000,00 € 0,90 € 0,11 %
Actius financers 10,00 € 0,00 € 0,00 %
Passius financers 3.435.735,00 € 73,62 € 8,98 %
Total 38.266.563,00 € 819,99 €

Cerca una partida específica