En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 16 novembre 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Pressupost inicial per habitant

823,43 €

Pressupost inicial

38,44 M€

Execució

118% del pressupost actual

Habitants

46.687

Deute

28,47 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.066.356 € 10,58%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.628.027 € 9,44%
Habitatge i urbanisme 5.608.115 € 14,59%
Benestar comunitari 3.973.427 € 10,34%
Medi ambient 1.236.347 € 3,22%
Actuacions de protecció i promoció social Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 20 € 0,00%
Serveis socials i promoció social 2.904.305 € 7,55%
Foment de l'ocupació 1.014.784 € 2,64%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 318.982 € 0,83%
Educació 2.200.014 € 5,72%
Cultura 3.007.799 € 7,82%
Esport 1.961.330 € 5,10%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 407.063 € 1,06%
Transport públic 308.000 € 0,80%
Infraestructures 78.000 € 0,20%
Altres actuacions de caràcter econòmic 86.911 € 0,23%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 702.700 € 1,83%
Serveis de caràcter general 4.756.354 € 12,37%
Administració financera i tributària 849.329 € 2,21%
Transferències a altres administracions públiques 1.335.608 € 3,47%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 16 novembre 2020.

Ingressos
115%
Despesa
118%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

illustration
Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Impostos directes 17.700.010 € 379 € 46,04 %
Impostos indirectes 700.000 € 15 € 1,82 %
Taxes, preus públics i altres ingressos 3.315.990 € 71 € 8,63 %
Transferències corrents 13.387.028 € 287 € 34,82 %
Ingressos patrimonials 799.989 € 17 € 2,08 %
Alienació d'inversions reals 995.636 € 21 € 2,59 %
Transferències de capital 1.544.798 € 33 € 4,02 %
Actius financers 20 € 0 € 0,00 %
Total 38.443.471 € 823,43 €

Cerca una partida específica