Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 12 març 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

113 %
Ingressos pressupostats 39,13 M€
Ingressos executats 44,47 M€
El 2014 l'execució va ser del 107 %

Execució de despeses

108 %
Despeses pressupostades 39,13 M€
Despeses executades 42,31 M€
El 2014 l'execució va ser del 96 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria