Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 12 març 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

77 %
Ingressos pressupostats 76,49 M€
Pressupost inicial 47,39 M€
Ingressos executats 59,21 M€
El 2021 l'execució va ser del 98 %

Execució de despeses

75 %
Despeses pressupostades 76,74 M€
Pressupost inicial 47,39 M€
Despeses executades 57,6 M€
El 2021 l'execució va ser del 52 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria