Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 20 maig 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

113 %
Ingressos pressupostats 38,27 M€
Ingressos executats 43,51 M€
El 2012 l'execució va ser del 100 %

Execució de despeses

97 %
Despeses pressupostades 38,27 M€
Despeses executades 37,3 M€
El 2012 l'execució va ser del 102 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria