Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

86 %
Ingressos pressupostats 55,44 M€
Pressupost inicial 43,55 M€
Ingressos executats 47,89 M€
El 2019 l'execució va ser del 127 %

Execució de despeses

74 %
Despeses pressupostades 86,87 M€
Pressupost inicial 43,55 M€
Despeses executades 65,1 M€
El 2019 l'execució va ser del 117 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria