Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

107 %
Ingressos pressupostats 39,42 M€
Ingressos executats 42,36 M€
El 2013 l'execució va ser del 113 %

Execució de despeses

96 %
Despeses pressupostades 39,42 M€
Despeses executades 38,17 M€
El 2013 l'execució va ser del 97 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria