Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 30 juny 2019.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

111 %
Ingressos pressupostats 47,72 M€
Ingressos executats 53,27 M€
El 2017 l'execució va ser del 107 %

Execució de despeses

107 %
Despeses pressupostades 47,72 M€
Despeses executades 51,07 M€
El 2017 l'execució va ser del 112 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria