Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 17 gener 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

95 %
Ingressos pressupostats 45,92 M€
Ingressos executats 43,84 M€
El 2018 l'execució va ser del 111 %

Execució de despeses

71 %
Despeses pressupostades 45,92 M€
Despeses executades 32,93 M€
El 2018 l'execució va ser del 107 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria