Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 03 juliol 2022.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

114 %
Ingressos pressupostats 48,37 M€
Pressupost inicial 46,37 M€
Ingressos executats 55,58 M€
El 2020 l'execució va ser del 94 %

Execució de despeses

78 %
Despeses pressupostades 59,1 M€
Pressupost inicial 46,37 M€
Despeses executades 46,26 M€
El 2020 l'execució va ser del 50 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria