Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 12 març 2023.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

107 %
Ingressos pressupostats 44,54 M€
Ingressos executats 47,97 M€
El 2016 l'execució va ser del 128 %

Execució de despeses

112 %
Despeses pressupostades 44,54 M€
Despeses executades 50,24 M€
El 2016 l'execució va ser del 103 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria