Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Deute públic 3.717.619 € 80 € 3,78 %
Serveis públics bàsics 17.108.712 € 367 € 17,40 %
Actuacions de protecció i promoció social 3.624.382 € 78 € 3,69 %
Producció de béns públics de caràcter preferent 16.075.767 € 345 € 16,35 %
Actuacions de caràcter econòmic 842.731 € 18 € 0,86 %
Actuacions de caràcter general 7.802.249 € 167 € 7,93 %
Total 49.171.460 € 1.054,07 €

Cerca una partida específica