Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

114 %
Ingressos pressupostats 49,17 M€
Ingressos executats 56,2 M€

Execució de despeses

107 %
Despeses pressupostades 49,17 M€
Despeses executades 52,73 M€

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria