Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

100 %
Ingressos pressupostats 39,18 M€
Ingressos executats 39,36 M€
El 2011 l'execució va ser del 115 %

Execució de despeses

102 %
Despeses pressupostades 39,18 M€
Despeses executades 40,2 M€
El 2011 l'execució va ser del 118 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria