Execució pressupostària

L'execució fa referència a les despeses finals comparades amb el pressupost inicial actualitzat. Hi poden haver canvis, perquè és impossible preveure totes les despeses amb precisió absoluta.

Última actualització: 16 novembre 2020.

Consulta la Guia del pressupost.

Execució d'ingressos

115 %
Ingressos pressupostats 38,44 M€
Ingressos executats 44,53 M€
El 2010 l'execució va ser del 114 %

Execució de despeses

118 %
Despeses pressupostades 38,44 M€
Despeses executades 45,48 M€
El 2010 l'execució va ser del 107 %

L'estat de l'execució de les despeses

Ordre
Valor
Categoria

L'estat de l'execució dels ingressos

Ordre
Valor
Categoria