En aquesta pàgina pots aprendre sobre la distribució del pressupost, l'estat d'execució de cada partida i com ha evolucionat la despesa per habitant

Última actualització: 20 maig 2020.

Llegeix la Guia del Pressupost.

Despesa per habitant

838,59 €

Despesa total

39,18 M€

Execució

102% del pressupost

Habitants

46.726

Deute

25,61 M€

Els principals ingressos i despeses del teu Esplugues de Llobregat

Ingressos

Despeses

Compara despeses i ingressos any per any

Partides que més t'interessen

Et mostrem algunes de les partides que més afecten en el dia a dia de la ciutadania. També pots consultar l'explorador complet.

Categoria nivell 1 Categoria nivell 2 Quantitat Percentatge
Deute públic Deute públic 4.158.122 € 10,61%
Serveis públics bàsics Seguretat i mobilitat ciutadana 3.361.175 € 8,58%
Habitatge i urbanisme 3.212.995 € 8,20%
Benestar comunitari 4.052.021 € 10,34%
Medi ambient 1.200.675 € 3,06%
Actuacions de protecció i promoció social Pensions 231.400 € 0,59%
Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats 2.170 € 0,01%
Serveis socials i promoció social 2.913.155 € 7,43%
Foment de l'ocupació 1.349.339 € 3,44%
Producció de béns públics de caràcter preferent Sanitat 240.655 € 0,61%
Educació 1.992.096 € 5,08%
Cultura 2.797.086 € 7,14%
Esport 3.849.760 € 9,82%
Actuacions de caràcter econòmic Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses 373.299 € 0,95%
Transport públic 310.000 € 0,79%
Altres actuacions de caràcter econòmic 65.000 € 0,17%
Actuacions de caràcter general Òrgans de govern 769.579 € 1,96%
Serveis de caràcter general 4.727.737 € 12,07%
Administració financera i tributària 2.239.026 € 5,71%
Transferències a altres administracions públiques 1.338.812 € 3,42%

Execució

Així s'està executant el pressupost municipal. Darrera actualització: 20 maig 2020.

Ingressos
100%
Despesa
102%

Evolució de la despesa i comparació

Evolució de la despesa i comparació

Context

Compara el pressupost del Ajuntament d'Esplugues de Llobregat amb el dels altres municipis des de presupuestos.gobierto.es

Explora el detall

Partida Quantitat Per habitant %
Despeses de personal 15.061.070 € 322 € 38,44 %
Despeses corrents en béns i serveis 11.800.358 € 253 € 30,12 %
Despeses financeres 994.908 € 21 € 2,54 %
Transferències corrents 4.415.207 € 94 € 11,27 %
Inversions reals 3.535.000 € 76 € 9,02 %
Transferències de capital 80.000 € 2 € 0,20 %
Actius financers 10 € 0 € 0,00 %
Passius financers 3.297.549 € 71 € 8,42 %
Total 39.184.102 € 838,59 €

Cerca una partida específica